Obchodní akademie

Každý učitel má jiné nároky na učebnice. Doporučujeme koupi učebnic konzultovat s vaším vyučujícím.

1.ročník

Český jazyk
ČJ v kostce, Čítanka I. v kostce – Sochrová
Dějiny literatury o starověku – Prokop

Anglický jazyk
Maturita solutions pre-intermediate
Časopis Bridge

Německý jazyk
Sprechen Sie Deutsch? 1.díl

Matematika
Sbírka úloh z MAT pro OA – Jaroslav klodner
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Dějepis
Dějepis pro SOŠ

Občanská nauka
Občanská nauka pro SOŠ a ss SOU, SPN – Dudák, V. a kol

 

2.ročník

Český jazyk
ČJ v kostce, Čítanka II. v kostce – Sochrová
Dějiny literatury o starověku – Prokop

Anglický jazyk
Maturita solutions pre-intermediate
Časopis Bridge

Německý jazyk
Sprechen Sie Deutsch? 1.díl

Matematika
Sbírka úloh z MAT pro OA – Jaroslav klodner
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Dějepis
Dějepis pro SOŠ

Občanská nauka
Občanská nauka pro SOŠ a ss SOU, SPN – Dudák, V. a kol

Ekonomika
Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy – P. Klínský, O. Münch

Účetnictví
Učebnice účetnictví 1. díl, Štohl 2014

3.ročník

Český jazyk
ČJ v kostce, Čítanka III. v kostce – Sochrová
Dějiny literatury o starověku – Prokop

Anglický jazyk
Maturita solutions pre-intermediate
Časopis Bridge

Německý jazyk
Sprechen Sie Deutsch? 1.díl

Matematika
Sbírka úloh z MAT pro OA – Jaroslav klodner
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Dějepis
Dějepis pro SOŠ

Občanská nauka
Občanská nauka pro SOŠ a ss SOU, SPN – Dudák, V. a kol

Ekonomika
Ekonomika 3 – P. Klínský,

Účetnictví
Učebnice účetnictví 2. díl, Štohl 2014

4. ročník

Český jazyk
ČJ v kostce, Čítanka IV. v kostce – Sochrová
Dějiny literatury o starověku – Prokop

Anglický jazyk
Maturita solutions pre-intermediate
Časopis Bridge

Německý jazyk
Sprechen Sie Deutsch? 1.díl

Matematika
Sbírka úloh z MAT pro OA – Jaroslav klodner
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Dějepis
Dějepis pro SOŠ

Občanská nauka
Občanská nauka pro SOŠ a ss SOU, SPN – Dudák, V. a kol

Ekonomika
Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy – P. Klínský, O. Münch

Účetnictví
Učebnice účetnictví . díl, Štohl 2014

Informační technologie

Každý učitel má jiné nároky na učebnice. Doporučujeme koupi učebnic konzultovat s vaším vyučujícím.

1.ročník

Český jazyk
ČJ v kostce, Čítanka I. v kostce – Sochrová
Dějiny literatury o starověku – Prokop

Anglický jazyk
Maturita solutions pre-intermediate
Časopis Bridge

Německý jazyk
Sprechen Sie Deutsch? 1.díl

Matematika
Sbírka úloh z MAT pro OA – Jaroslav klodner
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Dějepis
Dějepis pro SOŠ

Občanská nauka
Občanská nauka pro SOŠ a ss SOU, SPN – Dudák, V. a kol

 

 

2.ročník

Český jazyk
ČJ v kostce, Čítanka II. v kostce – Sochrová
Dějiny literatury o starověku – Prokop

Anglický jazyk
Maturita solutions pre-intermediate
Časopis Bridge

Německý jazyk
Sprechen Sie Deutsch? 1.díl

Matematika
Sbírka úloh z MAT pro OA – Jaroslav klodner
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Dějepis
Dějepis pro SOŠ

Ekonomika
Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy – P. Klínský, O. Münch

Účetnictví
Učebnice účetnictví 1. díl, Štohl 2014

3.ročník

Český jazyk
ČJ v kostce, Čítanka III. v kostce – Sochrová
Přehled české literatury 20. století – Prokop
Přehled světové literatury 20. století – Prokop

Anglický jazyk
Maturita solutions pre-intermediate
Časopis Bridge

Německý jazyk
Sprechen Sie Deutsch? 1.díl

Matematika
Sbírka úloh z MAT pro OA – Jaroslav klodner
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Ekonomika
Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy – P. Klínský, O. Münch

Účetnictví
Učebnice účetnictví 1. díl, Štohl 2014

Zpracování dokumentů na PC
Obchodní korespondence – Fleischmannová

4. ročník

Český jazyk
ČJ v kostce, Čítanka IV. v kostce – Sochrová
Přehled české literatury 20. století – Prokop
Přehled světové literatury 20. století – Prokop

Anglický jazyk
Maturita solutions pre-intermediate
Časopis Bridge

Německý jazyk
Sprechen Sie Deutsch? 1.díl

Matematika
Sbírka úloh z MAT pro OA – Jaroslav klodner
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Občanská nauka
Občanská nauka pro SOŠ a ss SOU, SPN – Dudák, V. a kol

Ekonomika
Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy – P. Klínský, O. Münch

Účetnictví
Učebnice účetnictví 1. díl, Štohl 2014

Zpracování dokumentů na PC
Obchodní korespondence – Fleischmannová